Klub dziecięcy „Dobry Start” jest miejscem przeznaczonym dla dzieci w wieku do lat 3 z możliwością pobytu wraz z rodzicem lub opiekunem.


Wypracowana przez szereg lat formuła stanowi doskonałe przygotowanie do przedszkola, zarówno dziecka na spotkanie z rówieśnikami, jak i rodzica na powierzenie opieki nad ukochanym maluchem innym osobom. W naszym klubie dzieci nabywają umiejętności niezbędnych dla przyszłych przedszkolaków, takich jak: samodzielne spożywanie posiłków, korzystanie z toalety, ubieranie się, zabawa w grupie rówieśniczej. Różnorodność zajęć edukacyjnych umożliwia usprawnianie świadomości melodyczno- rytmicznej, poprawia sprawność językową i komunikacyjną oraz udoskonalają koordynację wzrokowo-słuchowo-ruchową. Bardzo ważna w Dobrym Starcie jest muzyka, która jest główną przestrzenią stymulacji psychoruchowej i mowy. Wszechobecna muzyka pozwala w pełni wykorzystać potencjał dziecka, wspomaga rozwijającą się mowę, a także daje szansę na wyrównanie ewentualnych dysharmonii rozwojowych.
Pobyt w klubie przebiega stałym rytmie dnia, dając dzieciom poczucie bezpieczeństwa.


Plan dnia w Klubie dziecięcym „Dobry Start”

  • 08:30 - 09:00 Czas przyprowadzania dzieci do klubu, powitanie
  • 09:00 - 10:00 Zabawy opiekuńczo-edukacyjne, integracyjne, zabawa swobodna. Dla dzieci będących w okresie adaptacyjnym to czas na oswojenie się z miejscem, poznanie otoczenia, wchodzenie w relacje rówieśnicze, udział w zabawach integracyjnych i tematycznych oraz czas na zabawę indywidualną.
  • 10:00 - 10:45 Zajęcia muzyczno-rozwojowe nazywane przez dzieci PAM-PAM, prowadzone są autorską metodą „Muzyka na start” i odbywają się każdego dnia, stanowiąc przestrzeń zarówno umuzykalnienia, jak i rozwoju dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem rozwijającej się mowy oraz koordynacji ruchowej.
  • 10:45 - 10:55 czynności higieniczne
  • 10:55 - 11:15 II śniadanie
  • 11:15 - 11:30 Teatrzyk, czyli wspólne czytanie książeczek, bajek i wierszyków, tworzenie wraz z dziećmi teatrzyków kukiełkowych, zabawy pacynkami.
  • 11:30 - 12:00 Zajęcia plastyczne/sensoryczne. Ćwiczenia motoryki małej podczas kierowanej zabawy plastycznej, ćwiczenia sprawności ręki i wzroku.  
  • 12:00 - 12:30 Zabawy sensorycznych i ćwiczenia motoryki dużej, zabawa swobodna.


Bezpieczeństwo

Na pierwszym etapie pobytu w „Dobrym Starcie”, dzieciom towarzyszą rodzice lub opiekunowie, którzy stopniowo wycofują się z otoczenia dziecka. Dyskretna obecność najbliższych podczas zajęć sprawia, że dzieci czują się bezpiecznie w grupie rówieśniczej, wiedząc, że ich mama, tata, babcia czy niania jest blisko, co doskonale przygotowuje je do samodzielności.

 

Adaptacja

Klub „Dobry Start” jest jedynym miejscem w Lublinie, dającym możliwość szeroko pojętej adaptacji. Ten bardzo ważny dla dziecka i rodzica czas, regulowany jest indywidualnie, w zależności od potrzeb dziecka i możliwości rodziców. W okresie adaptacyjnym dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach w dogodnym i ustalonym czasie. Taka elastyczna formuła stanowi doskonały początek do pełnowymiarowego pobytu w przedszkolu.

 

Integracja

W klubie dziecięcym jest miejsce dla wszystkich dzieci, zarówno tych rozwijających się prawidłowo, jak i tych, których rozwój przebiega w wolniejszym tempie. Zależy nam bardzo, aby w naszej placówce dzieci wzajemnie się stymulowały do działania i socjalizowały w sposób naturalny. Okres do 3 roku życia stanowi podwaliny dla dalszych osiągnięć i umiejętności. Zapewnienie w tym okresie odpowiedniej opieki i zabawy umożliwi wszystkim dzieciom „Dobry Start”.

 

Formy pobytu w klubie dziecięcym „Dobry Start”

Klub dziecięcy działa codziennie w godzinach 8:30-12:30.

Pobyt dziecka w klubie jest możliwy:

- z rodzicem/opiekunem, na etapie adaptacji

- samodzielnie


Informacje i zapisy:


Pod numerem telefonu +48 796 14 13 57 (pn.- pt. od 08:00 do 16:00)

lub pod adresem dobrystart@kuszewska.eu

 

Adres:

ul. Głowackiego 35, 20 -060 Lublin

 

Top