Lubimy muzykę

LUBimy muzykę to projekt  obejmujący edukacyjne wydarzenia muzyczne: koncerty i warsztaty skierowane głównie do dzieci, rodziców oraz seniorów - dziadków, którzy są cennym ogniwem w przekazie tradycji muzycznej. Obejmując różnorodne przestrzenie i obszary edukacji, pedagogiki, opieki i kultury, realizowane wydarzenia zaspokajają potrzeby rozwojowe dzieci już od pierwszych chwil życia. Celem projektu jest kształcenie przyszłych świadomych odbiorców sztuki i uczestników kultury oraz  wspomaganie rozwoju dzieci poprzez muzykę, która często w swoich wytworach staje się narzędziem terapeutycznym. Poprzez słuchanie muzyki instrumentalnej, wspólny śpiew, ruch, grę na prostych instrumentach oraz aktywny udział w wykonywaniu utworów muzycznych, rozwijamy u dzieci wrażliwość i świadomość muzyczną, ruchową i słuchową niezbędną zarówno do rozumienia muzyki, jak i prawidłowego rozwoju. 

Projekt LUBimy muzykę,  jest platformą współpracy, wymiany potencjału i doświadczeń świata nauki, edukacji, biznesu oraz organizacji pozarządowych działających na rzecz edukacji, kultury i wychowania. Szerokie podejście do  muzycznej edukacji pozwala uwzględnić  w tym procesie zarówno środowisko rodzinne, jak również nauczycieli, którzy zapewnią uczniom czynne uczestnictwo w kulturze.

 

Projekt obejmie następujące przedsięwzięcia:

  • Zaśpiewaj do brzuszka – warsztaty dla rodziców oczekujących dziecka
  • Smyki  koncerty muzyki klasycznej dla najmłodszych dzieci, w wieku żłobkowym.
  • Świerszcze interaktywne koncerty muzyki klasycznej dla grup przedszkolnych
  • Muzyczna zgraja koncerty edukacyjne dla klas I-III szkół podstawowych. Interaktywne koncerty muzyki klasycznej stanowią uzupełnienie edukacji artystycznej w nauczaniu zintegrowanym
  • Młodzi melomani – koncerty edukacyjne dla klas IV-VIII szkół podstawowych.
  • Muzyczne Patataj – wielopokoleniowe koncerty tradycji dla całych rodzin.
Top