Muzyczna Zgraja

Koncerty edukacyjne dla klas I-III szkoły podstawowej

 

organizator: Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS

pomysł i prowadzenie: Ewa Kuszewska

 

Włączenie edukacji muzycznej do nauczania zintegrowanego, spowodowało duże utrudnienia w realizacji zadań stawianych edukacji artystycznej. W trosce o tak ważną dla rozwoju dziecka przestrzeń, jaką jest wczesna edukacja muzyczna, Ewa Kuszewska – muzykolog, pedagog muzyki i animator kultury przygotowała rozwiązanie edukacyjne w postaci interaktywnych koncertów/warsztatów muzyki klasycznej przeznaczonych dla dzieci w wieku do 7 do 10 lat. Dostosowana do wieku odbiorców formuła koncertów, w przystępny i przyjazny sposób przybliża wartościową muzyką artystyczną, przygotowując młodych słuchaczy do odbioru wielkich form muzycznych podczas pełnowymiarowych koncertów. Proponowane ćwiczenia i zabawy muzyczno-ruchowe, śpiew, gra na instrumentach, umożliwiają zrozumienie muzyki, stając się jednocześnie wsparciem rozwoju dzieci, które tego potrzebują. Kanwą dla koncertów jest literatura dziecięca, która towarzyszy dzieciom w podróży do świata dźwięków.

Wychodząc naprzeciw standardom edukacji muzycznej, która upatruje nadzieję na polu wymiany doświadczeń i potencjału instytucji posiadających narzędzia i specjalistów do pełnienia określonych zadań artystycznych i edukacyjnych, powstała przestrzeń współpracy, której efektem są koncerty edukacyjne dla uczniów pierwszego etapu edukacji w szkole podstawowej. Organizacji projektu podjęli się pracownicy Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej. Merytoryczne opracowanie i prowadzenie koncertów sprawuje Ewa Kuszewska. Do współpracy organizacyjnej zaproszono Fundację Aktywni Rodzice, „Dobry Start”, studentów i wykładowców, uczniów szkół muzycznych, przedszkola i szkoły województwa lubelskiego oraz inne organizacje pozarządowe. Widząc potrzebę wsparcia wczesnej edukacji w zakresie edukacji artystycznej oraz ukazanie muzyki jako narzędzia rozwoju, powyższe podmioty podejmą się realizacji koncertów edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym pod nazwą „Świerszcze” i dla dzieci klas I-III szkoły podstawowej pod nazwą „Muzyczna zgraja” uzupełniając w ten sposób „lukę edukacyjną”. Zaproponowane rozwiązanie ma formę pilotażowego projektu, który jak wierzymy, przekształci się z czasem w rozwiązanie systemowe. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Koncerty "Muzyczna zgraja" realizowane są w ramach projektu LUBimy muzykę.

 

Terminy koncertów są dostępne w Małym Informatorze Kulturalnym

Projekt zrealizowany przy współpracy z:

Top