Muzyka na start

Dziecko, przychodząc na świat, przynosi ze sobą zaprogramowaną genetycznie wrażliwość na dźwięki, jest zdolne do ich spostrzegania, zapamiętywania i rozpoznawania. Już w okresie płodowym odbiera melodię, rytm, tempo, natężenie, czyli elementy istotne zarówno dla rozwoju muzycznego, jak i leżące u podstaw umiejętności niezbędnych do życia w dorosłym społeczeństwie. Tę wrażliwość na elementy muzyczne, umożliwiają wrodzone zdolności muzyczne, którymi obdarzony jest każdy człowiek.

Obecność muzyki w pierwszych latach życia jest warunkiem koniecznym dla wsparcia potencjału i możliwości każdego dziecka. W otoczeniu dziecka od pierwszych chwil życia powinien być obecny śpiew, muzyka i taniec w postaci zabaw muzyczno-ruchowych czy pieśni, które przez pokolenia, wypełniając środowisko domowe, w pełni zaspokajały potrzeby edukacyjne dziecka.

"Muzyka na start" jest autorskim programem zajęć muzyczno-ruchowych przeznaczonym dla dzieci w wieku do lat 3. Podstawę zajęć stanowią tradycyjne pieśni i zabawy przekazywane z pokolenia na pokolenie. Odpowiednio dobrane metody muzyczne, sensoryczne i ruchowe, włączając aktywnie uczestników w sposób adekwatny do wieku, przyczynią się do usprawnienia procesów koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej, która leży u podstaw umuzykalnienia, stymulacji mowy, rozwoju psychoruchowego i emocjonalnego. Muzyka tradycyjna będąc przestrzenią edukacji, buduje również muzyczną tożsamość poprzez obecność w zabawie rodzimej tradycji muzycznej, rytmiki tańców narodowych, zabaw ludowych, historii i kultury.

Wspomaganie rozwoju za pomocą muzyki w programie „Muzyka na start” stanowią dwie płaszczyzny:

 

Terminy warsztatów są dostępne w Małym Informatorze Kulturalnym

Organizatorzy:

Aktywni Rodzice Dobry Start 

Top