Ewa Kuszewska

 

Absolwentka Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Logopedii Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie doktorantka muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz wykładowca Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS w Warszawie, w zakresie „Zastosowanie muzyki w rozwoju mowy dziecka”.

Jako długoletni animator kultury, jest autorką i realizatorką licznych koncertów i warsztatów dla dzieci najmłodszych m.in.: koncertów muzyki klasycznej dla niemowląt i małych dzieci „Smyki”, wielopokoleniowych spotkań z muzyką tradycyjną i idei wspólnego śpiewania „Muzyczne Patataj”, warsztatów dla rodziców oczekujących dziecka „Zaśpiewaj do brzuszka” oraz licznych warsztatów kołysanek i zabaw.
Na podstawie polskiego folkloru słowno-muzycznego opracowała autorskie zajęcia muzyczno-ruchowe oraz logorytmiczne dla dzieci w wieku 0-3 lata, które prowadzone są w ramach Akademii Rozwoju Dziecka „Dobry Start” w Lublinie. Autorskie zajęcia są również przestrzenią badań naukowych nad znaczeniem muzyki w rozwoju mowy dziecka.

Od wielu lat prowadzi badania terenowe w Uścimowie na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim.
Z przekonania o istotnej roli rodzimej tradycji muzycznej dla rozwoju człowieka i miłości do własnych korzeni muzycznych powołała do życia Męski Zespół Śpiewaczy „Pojezierze”, kultywujący folklor w jego naturalnym środowisku, jednocześnie angażując lokalną społeczność.

Obecnie z powodzeniem realizuje wiele autorskich programów edukacyjnych, współpracując z licznymi ośrodkami kulturalnymi i terapeutycznymi na terenie całej Polski.

Top