Nasza misja:

Edukacja przez muzykę

 

W naszym przedszkolu główną przestrzenią dla rozwoju i edukacji jest muzyka. Codzienne obcowanie dzieci z muzyką, różnorodność zajęć umuzykalniających, a także zastosowanie muzyki do wspomagania rozwoju, zarówno podczas zajęć grupowych jak indywidualnych, zapewnia przyjazną i zintegrowaną edukację oraz optymalny rozwój muzyczny. Muzyka dzięki wielości swoich form, w pełni wykorzystuje potencjał każdego dziecka, uwzględniając jego indywidualne możliwości.

 

Przestrzeń i organizacja

Muzyczne Przedszkole „Dobry Start“ jest kameralnym miejscem przeznaczonym dla 27 dzieci, w którym panuje domowa atmosfera.  Przedszkolną przestrzeń stanowią dwie sale, podzielone na strefy aktywności: przestrzeń zabawy, wspólnego posiłku, zajęć edukacyjnych, muzyczną i wypoczynku. Przebywające w przedszkolu dzieci spędzają czas wspólnie, co jest doskonałą okazją do wzajemnej stymulacji i edukacji, a także umożliwia kształtowanie tolerancji i postaw opiekuńczych, uczy wzajemnej pomocy, wrażliwości na słabszych i młodszych. Podczas realizacji podstawy programowej i zajęć edukacyjnych dzieci podzielone są na dwie grupy:

 • PÓŁNUTKI: grupa dzieci młodszych, 3-4 latki
 • NUTKI: grupa dzieci starszych, 5-6 latki "zerówka"

 

Do przedszkola przylega duży, dobrze wyposażony,  miejski plac zabaw, z którego korzystamy każdego dnia, bez względu na pogodę.

 

Ramowy plan dnia: 

Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku, w godzinach: 7:00-17:00

 • 07:00-08:00 — Powitanie dzieci w przedszkolu / Zabawa
 • 08:30-09:00 — Śniadanie i czynności porządkowo-higieniczne
 • 09:00-11:00 — Zajęcia programowe: muzyczne, rytmiczne, tematyczne, j. angielski, gimnastyka, zabawa.
 • 11:00-12:00 — Spacer/ zabawy na powietrzu
 • 12:00-12:30 — Obiad i czynności porządkowo-higieniczne
 • 12:30-14:00 — Odpoczynek / Drzemka / Zajęcia indywidualne
 • 14:00-14:30 — Podwieczorek i czynności porządkowo-higieniczne
 • 15:00-17:00 — Zabawa / Odbieranie dzieci przez rodziców

 

Nasze zajęcia:

Zajęcia dydaktyczne

W przedszkolu realizowana jest podstawa programowa poprzez dopuszczony program wychowania przedszkolnego, Podczas zajęć dydaktycznych nauczyciele a nauczyciele, stosując zalecenia realizacji podstawy programowej, tworzą warunki do nabywania konkretnych umiejętności.  Podczas zajęć stosowanie są zasady indywidualizacji, a zadania są dostosowane do możliwości dzieci. Przedszkole dostarcza wiedzy i kształtuje umiejętności praktyczne w zakresie zgodnym z programem wychowania przedszkolnego.

Zajęcia muzyczne

Nasze zajęcia muzyczne bazują na założeniach czołowych pedagogów muzyki: Emila Dalcroze’a, Carla Orffa, Zoltana Kodaly’ a, Edwina Gordona umożliwiając wielostronne i całościowe umuzykalnienie dzieci. Zajęcia prowadzona są w różnorodnych formach, dzięki czemu zapewniają rozwój wszystkich ważnych funkcji: słuchowej, wzrokowej, kinestetyczno-ruchowej, motorycznej, oraz ich współdziałania, czyli koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej, które leżą zarówno u podstaw rozwoju muzycznego jak też mowy, czytania i pisania.
 

 • Rytmika – kształtuje i rozwija poczucie elementów muzycznych takich jak rytm, melodia, tempo, dynamika oraz uwrażliwia na ciszę. Podczas zajęć rytmicznych ćwiczymy wrażliwość słuchową i koordynację słuchowo-ruchową. Podczas zajęć rytmicznych dzieci mają możliwość improwizacji muzycznej, poprzez grę na prostych instrumentach perkusyjnych oraz zabawy ruchowe.
   
 • Logorytmika – łączy ćwiczenia logopedyczne z rytmicznymi. Ich celem jest stymulacja mowy poprzez usprawnianie ruchów całego ciała i narządów mowy w połączeniu ze śpiewem. Logorytmiczne zabawy muzyczno-ruchowe przyczyniają się do umiejętności sprawnego wykonywania ruchu, pomagają w orientowaniu się w przestrzeni oraz świadomości własnego ciała, poprawiają uwagę słuchową, kształtuje poczucie struktury, uwrażliwiając na elementy języka.  Kształtowanie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej i muzycznej wrażliwości, stanowi podstawę rozwoju mowy.
   
 • Zajęcia muzycznej tradycji wywiedzione z teorii Z. Kodalya, której podstawę stanowią rodzime pieśni i zabawy przekazywane z pokolenia na pokolenie oraz przekonania  o istotnej roli muzycznego materiału tradycyjnego dla ogólnego rozwoju dziecka, wychowania kulturalnego i kształtowania postaw patriotycznych u dzieci. Podczas zajęć z muzyką tradycyjną, dzieci poznają pieśni i zabawy z różnych regionów Polski, zwyczaje, gwarę i stroje regionalne. Tradycyjne słowno-muzyczne zabawy ruchowe odgrywają także ważną rolę dla rozwoju psychoruchowego dzieci. Kształtują świadomość własnego ciała, koordynację wzrokowo-słuchowo-ruchową oraz są doskonałym ćwiczeniem dla głosu i układu oddechowego.

 

Język angielski

Zajęcia z języka angielskiego prowadzone są według programu Musical Babies, który łączy język obcy z muzyką. Proces poznawania języka poprzez piosenki i rymowanki pozwala wykształcić prawidłową wymowę i intonację oraz jest atrakcyjny i bardzo interesujący dla dzieci, a przede wszystkim niewymazywalny z pamięci.

 

Gimnastyka korekcyjna

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, z podziałem na grupy wiekowe. Celem gimnastyki korekcyjnej jest uzyskanie pełnej sprawności ruchowej oraz skorygowanie nieprawidłowych wzorców ruchowych czy ewentualnych wad postawy. Gimnastyka kładzie nacisk na zlikwidowanie wad kręgosłupa u dzieci oraz wzmocnienie mięśni postawy, brzuch i pleców.

 

Logopedia

Wszystkie dzieci z Muzycznego Przedszkola „Dobry Start” objęte są wsparciem logopedycznym. Każdego dnia dzieci wykonują grupowe, logopedyczne ćwiczenia profilaktyczne. Dzieci wymagające wsparcia i stymulacji rozwoju mowy objęte są programem indywidualnych zajęć logopedycznych z częstotliwością wynikającą z zaburzeń.

 

Koncerty, wystawy, wycieczki

Raz w miesiącu dzieci uczestniczą w koncercie muzyki klasycznej. Nasze przedszkole uczestniczy w projekcie LUBimy muzykę. Regularnie odwiedzamy zaprzyjaźnioną Galerię labirynt uczestnicząc w warsztatach i wystawach tematycznych oraz lubelskie miejsca kultury Teatr Muzyczny, Teatr Andersena czy Filharmonię Lubelską.

 

Audycje Muzyczne

Nasze przedszkole odwiedzają zaprzyjaźnieni muzycy, studenci kierunków muzycznych oraz uczniowie lubelskich szkół muzycznych prezentując instrumenty muzyczne, organizując warsztaty i prelekcje.

 

Dogoterapia

Raz w miesiącu odwiedza dzieci pies terapeuta Atos.

 

Zabawy na świeżym powietrzu

Codzienne spacery i zabawa na placu zabaw niezależnie od pogody. 

 

Informacje i zapisy:


Pod numerem telefonu +48 796 14 13 57 (pn.- pt. od 08:00 do 16:00)

lub pod adresem dobrystart@kuszewska.eu

 

Adres przedszkola:

ul. Junoszy 47, 20-058 Lublin

 
Top