Świerszcze

Koncerty edukacyjne dla przedszkoli

 

organizator: Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS

pomysł i prowadzenie: Ewa Kuszewska

 

Wychowanie muzyczne jest ważnym zadaniem, stawianym współczesnej edukacji przedszkolnej. Wypełnienie tego odpowiedzialnego zadania umożliwia m.in. uczestnictwo w koncertach muzyki klasycznej oraz współpraca ze środowiskiem akademickim. Obcowanie z różnorodnymi przejawami twórczości muzycznej daje narzędzia nauczycielom do wprowadzanie dzieci w kulturę muzyczną oraz wspomaganie wielu sfer ich rozwoju. Koncerty przybierając interaktywną formę, przybliżają w przystępny i przyjazny sposób wartościową muzyką, która wykonywana jest na żywo, a realizowane w czasie koncertu ćwiczenia i zabawy muzyczno-ruchowe, śpiew, gra na instrumentach, umożliwiają poznanie i rozumienie muzyki, stając się jednocześnie wsparciem rozwoju dzieci, które tego potrzebują.

Wychodząc naprzeciw standardom edukacji muzycznej, która upatruje nadzieję na polu wymiany doświadczeń i potencjału instytucji posiadających narzędzia i specjalistów do pełnienia określonych zadań artystycznych i edukacyjnych, Ewa Kuszewska opracowała przestrzeń współpracy, którą nadzoruje i organizuje Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej. Do współpracy zaprasza studentów i wykładowcy wydziałów artystycznych, uczniów szkół muzycznych, przedszkola i szkoły województwa lubelskiego oraz organizacje pozarządowe. Widząc potrzebę wsparcia wczesnej edukacji w zakresie edukacji artystycznej oraz ukazanie muzyki jako narzędzia rozwoju, powyższe podmioty podejmą się realizacji koncertów edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym pod nazwą „Świerszcze” oraz dla dzieci klas I-III szkoły podstawowej pod nazwą „Muzyczna zgraja” uzupełniając w ten sposób „lukę edukacyjną”. Zaproponowane rozwiązanie ma formę pilotażowego projektu, który jak wierzymy, przekształci się z czasem w rozwiązanie systemowe. Zapraszamy do udziału w projekcie.

Koncerty "Świerszcze" realizowane są w ramach projektu LUBimy muzykę.

 

Terminy koncertów są dostępne w Małym Informatorze Kulturalnym

Projekt zrealizowany przy współpracy z:

 
Top