Zaśpiewaj do brzuszka

Warsztat muzyczny dla dzieci jeszcze nienarodzonych i ich rodziców. Celem, którego jest stymulacja rozwoju dziecka jeszcze przed narodzeniem, poprzez śpiew. Głos rodzica jest pierwszym i najważniejszym instrumentem w życiu dziecka, natomiast różnorodne piosenki i zabawy pochodząca z polskiego folkloru są bezcennym narzędziem kształtowania języka ojczystego. 

Rodzimy materiał słowno-muyczny jest dla rozwijającego się dziecka stymulatorem zarówno słuchu jak i ruchu, co ma szczególny wpływ na rozwój mowy po urodzeniu, muzyczne preferencje, rozwój ruchowy, a nade wszystko budowanie emocjonalnej więzi z rodzicami, tworząc muzyczny dialog serc.
Człowiek odbiera dźwięki oraz mowę otoczenia na długo przed urodzeniem drogą poza akustyczną, co daje równe możliwości rozwoju dla wszystkich dzieci, nawet tych z uszkodzonym narządem słuchu.
Podczas spotkań „Zaśpiewaj do brzuszka” rodzice otrzymują również informacje z zakresu profilaktyki logopedycznej.
Serdecznie zapraszam.

 

Terminy warsztatów są dostępne w Małym Informatorze Kulturalnym

Top